Saturnin  

Bar Club Gallery

Program Galerie:

Výstava

foto

PhDr. Tomáš NEČAS

Vystudoval historii na Univerzitě Karlově v Praze, profesně je spjat se sdělovacími prostředky. Olejomalbou se začal vážněji zabývat asi před šesti lety, dává přednost klasičtěji pojaté tvorbě. Má široký tematický záběr: nejraději maluje portréty, ale láká ho i krajina, městské veduty, zátiší, květiny, zvířata. S postupem času upouští od popisnosti a usiluje o zachycení signifikantních rysů daného tématu.

Výstava potrvá do konce listopadu 2015


Brdy - Kulisy pro radar

Výstava obrazů Aleny Čížkové 1.července 2015 – 31.srpna 2015

Pocity

Výstava obrazů Šárky Navrátilové
28.června 2013 – 30.července 2013
Vernisáž v pátek 28.6.2013 od 19.hodin

Pozvánka


Labyrint života

Výstava obrazů Nadi Brzobohaté

6.srpna – 6.září

Vernisáž v pondělí 5.8.2013 od 18:30


Harmonie kruhu

Výstava mandal paní La Petien

6.září – 6. října

Vernisáž v pátek 6.září od 20.hodin

Pozvánka

Výstava mimořádně prodloužena do 20.10.2014

Dernisáž výstavy proběhne již ve středu 16.10.2014 od 19.hodin

Pozvánka


Draci a jejich přátelé

Výstava autorských šperků paní Romany Míkové

21.10.2014 - 15.11.2014

Vernisáž v neděli 20.10.2014 od 18:00 hodin

Pozvánka

Detail výstavy


Výstava obrazů Roberta Koláře

15.11.2013 do 15.12.2013

Vernisáž ve čtvrtek 14.11.2014 od 19:00 hodin

Detail výstavy


Výstava léčivých obrazů Lenky Blažíkové

15.12.2013 do 15.2.2014

Vernisáž v neděli 15.12.2014 od 19:00 hodin

Detail výstavy


Výstava cínových plastik výtvarníka Jakuba Tichého

od pátku 14.2.2013 do 14.3.2014

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v pátek 15.2. v 19:00.

Detail výstavy


Výstava krajinných obrazů výtvarníka Milana Čiháka

od soboty 15.2.2013 do 15.3.2014

Instalace výstavy bude probíhat v sobotu 15.2. v odpoledních hodinách.

V této době bude možné se osobně setkat s autorem.

Detail výstavy


Růže - Eva Vejražková

sobota 15.3.2013 do 10.4.2014

Detail


Česká krajina - Markéta Černá

Výstava potrvá od 10.4.2014 do 15.5.2014

Vernisáž ve čtvrtek 10.4.2014 od 18:00 hodin

Detail výstavy


Olga Koucká - Taťána Zamlová

Výstava potrvá od 30.6.2014 do 30.9.2014

Slavnostní zahájení 30.6.2014 od 18:00 hodin

Detail výstavy


Krajina kolem Hořic - Šárka Rejmanová

Výstava potrvá od 1.10.2014 do 31.11.2014

Dne 1.10.2014 v dopoledních hodinách možnost setkání s autorkou


Poetická Zákoutí - Ing.Arch Dagmar Hrbková

Výstava potrvá od 1.12.2014 do 30.1.2015

Možnost setkání s autorkou 1.12.2014 od 15:00 hodin

Aktuální výstava

Detail výstavy

-