Klub Saturnin


Zve zájemce o informační a komunikační technologie na cyklus přednášek s názvem


Kyberprostor

aneb

Internet dobrý sluha - špatný pán


Rezervace míst


Cyklus z organizačních důvodů přeložen od ledna 2015

Obsah cyklu .pdf

Pozvánka

Přednášky se budou konat vždy v pondělí od 10 do 12 hodin. Konkrétní data naleznete u jednotlivých přednášek. Pokud budete mít zájem zúčastnit se přednášek je nutné provést rezervaci.


Obsah cyklu

1. Kyberprostor Termín konání: 12.ledna 2015

Je to úvodní přednáška, která by se měla dotknout všech témat, se kterými se běžný uživatel setkává při použití internetu. Především bude prakticky ilustrovat standardní používané pojmy a vysvětlí posluchačům co se vlastně za nimi skrývá. Zároveň poskytne základní informace, nutné pro porozumění dalším tématům z cyklu.


2. Počítačové sítě Termín konání: 26.ledna 2015

Trochu detailnější pohled na počítačové sítě, jaké funkce mají jednotlivá zařízení v síti, jak mezi sebou komunikují, jak jsou uspořádána data která přenášejí. Směrování v sítích, tedy jak je vyřešeno, aby se vzájemně našli adresát a odesílatel ve velké síti jako je Internet.


3. Architektura počítačů Termín konání: 9.února 2015

operační systémy, řídící systémy atd. Reálný svět. Kde všude se spoléháme na počítače.


4. Síťové služby Termín konání: 23.února 2015

Co vše musí správně pracovat, abychom mohli komunikovat přeš internet. Jaký software používáme, ani to nevíme a jaký se používá pro ochranu naší komunikace firewally, antiviry, antispamy..


5. Malware a jeho šíření Termín konání: 9.března 2015

Veškerý nepřátelský software, který se nezván vloudí do našich počítačů a ohrožuje, tam naše soukromí, naši výpočetní kapacitu a hlavně naše nervy...viry, červi, adware, spyware, havěť

Přednášející host: Martin "Vyosek" Vyoral, administrátor odborného fóra "viry.cz"


6. Hacking Termín konání: 23. března 2015

Jak je možné se veřejné servery náš osobní počítač. Naše data. Co je možné a co ne

Přednášející host: Ing.Vlado Poprocký, konzultant monitorovacích systémů ve společnosti Anect a.s.


7. Mobilní aplikace. Termín konání: 13.dubna 2015

Svět mobilních telefonů, lokalizace osoby, potvrzování platebních transakcí

Přednášející host: Tomáš Kalivoda, vlastník společnosti vyvíjející mobilní aplikace


8. Peníze v kyberprostoru. Termín konání: 27. dubna 2015

Platební transakce, internetové bankovnictví, bankovní finanční služby přes internet. Jak funguje zabezpečení finančních transakcí.

Přednášející host: Dr.Ludvík Tesař, PHD, analytik bankovního domu Commerzbank