ČESKÁ KRAJINA

Pocta A. Slavíčkovi a Mařákově školeVernisáž se bude konat ve čtvrtek 10.4.2014 v 18 hodin

Výstava bude trvat od 10.4.2014 do 15.5.2014

Kromě krajin malířky Markéty Černé bude výstava z části tvořena jejími autorskými kopiemi Antonína Slavíčka i dalších žáků Mařákovy školy. Autorka k vystaveným obrazům říká: "Antonín Slavíček, Julius Mařák a jeho další žáci jsou mými velkými vzory, reprezentujícími jednu z nejznámějších českých krajinářských škol. Bylo pro mne velkou ctí a školou pracovat na kopiích jejich děl a opakovat a udržovat tak naši národní tradici. Považuji jejich tvorbu za jeden z důležitých zdrojů, které mne ovlivnily ve vlastním přístupu ke ztvárnění naší krajiny."